29.08.2018 "Девчата" - Мира Трукшина, Арина Шигина Снежана Зинченко, Ксения Иванова